Oplev nye udfordringer i et inkluderende fællesskab

Vi opfører, tænker og lærer alle på forskellige måder. Dette er kun en fordel, for derved kan vi lære af hinanden og lære at være mere rummelige i vores dagligdag, når vi er beredte på at møde mennesker, der ikke minder om os på alle punkter. Det er en dejlig oplevelse, når relationen lykkes på trods af forskellene.

Musikefterskole

Det er netop sådan en erfaring, du kan få, hvis du tager et eller flere år på efterskole som afslutning på grundskolen. Uanset om du førhen har gået på privatskole, specialskole, friskole eller en ganske almindelig folkeskole, vil en efterskole kunne udvikle dig som menneske på både et fagligt og socialt plan. Musikefterskole er en af de mange typer efterskole, du kan komme på. På en musikefterskole vil du kunne lære at spille sammen med andre, og du vil blive budt velkommen, uanset hvilken genre du plejer at spille derhjemme. Der vil blive eksperimenteret, lært og overtrådt grænser, for du vil uden tvivl få oplevelser i et musisk og kreativt fællesskab, du ikke vil kunne finde andre steder.

Anderledes fællesskab

Det er et ganske særligt fællesskab, der opstår på efterskoler. Det er nok også en del af årsagen til, at de her i landet er så populære; Mange unge higer efter at opnå at være en del af et fællesskab som på en efterskole, hvor man værner om hinanden og er oprigtigt interesseret i hinanden uden at dømme nogen på forhånd. På en efterskole kan du desuden få en frisk start, hvis du hjemmefra har dårlige sociale erfaringer.

Alle er velkomne

Efterskoler tilbyder forskellige undervisningsmetoder. Som sagt har vi alle forskellige måder at lære på. Derfor forsøger en del efterskoler at differentiere deres undervisning, så den bliver en positiv oplevelse for alle. Der findes desuden specialefterskoler til unge med særlige behov, for ingen skal afvises.