Hvordan vælger du de rigtige piktogrammer?

Piktogrammer er små billeder, der bruges i stedet for ord. De kan f.eks. vise vej og anvise parkeringsmuligheder, men også hjælpe mennesker med særlige behov til at forstå verden. Som f.eks. mennesker med autisme eller ADHD. Fælles for dem alle er, at et billede siger mere end tusind ord. Når livet skal skildres i billeder, kræver det mange. Udvalget spænder fra små tavler til piktogrammer med magnet eller velcro, over store skræddersyede piktogrampakker til det helt store Boardmarker-system.

Piktogramtavler, piktogrampakker eller Boardmarker

Tavlerne findes i mange forskellige størrelser, udførelser og prisklasser. Hver især består de af en flade, hvorpå der sættes piktogrammer i en vilkårlig rækkefølge. I stedet for en tavle, er en Opgavefrise et alternativ. Her er der typisk to sider: en til opgaven og en at flytte brikken over til, når opgaven er løst. Systemerne danner en konkret historie, et forløb, et skema, en opgave eller giver en belønning.

De store piktogrampakker har et bestemt emne. Lige fra indkøbslister over hygiejne for drenge og piger til familietavler. I den høje ende er Boardmarker-systemet, hvor man selv designer og printer de piktogrammer, man har behov for.

Ved siden af disse systemer fås piktogrammer til TimeTimeren samt et transportabelt piktogram. En TimeTimer er et ur, der synliggør tiden ved hjælp af en farvet skive. Uret kan udstyres med et piktogram, der viser, hvad tiden skal bruges til. Det transportable piktogram derimod minder lidt om en pengekat, der kan hænge rundt om halsen. Heri er der plads til fire piktogrammer, som altid er lige ved hånden. Også undervejs.

Det rette system til det rette formål

Hvilken type piktogram, der er den rette, afhænger af behov og økonomi. Er det et enkelt barn, der er tale om? Eller en specialklasse eller et bosted? Til det enkelte barn vil almindelige piktogramtavler typisk være tilstrækkelige. Her gælder det om at finde de rette relevante emner, som f.eks. spisning, påklædning, skolegang, fritid, følelser etc. Gerne i kombination med en TimeTimer og eventuelt et transportabelt piktogram. Et skema med piktogrammer over ugens aktiviteter giver barnet ro og forudsigelighed. Og en Opgavefrise støtter barnet i at være selvhjulpen og belønner det, når en opgave er udført.

Med den store familiepakke ved hele familien, hvad der skal ske hvornår. Her er 469 basispiktogrammer til dagligdagens gøremål, en dagsplanner og særlige piktogrammer til vådrum. Systemet er skræddersyet til enten piger eller drenge. Til gengæld er en Boardmarker løsningen, når der er tale om specialundervisning, bosteder og lignende. Det store system byder bl.a. på over 45.000 symboler foruden dem, der selv kan designes. Programmet giver mulighed for flere brugerlicenser og adgang til tværfagligt samarbejde og udveksling af symboler.

Læs mere her.