Ejerlederen – en central rolle

Ejerlederen – en central rolle

Ejerlederen er, hvis du ikke allerede skulle vide dette, en helt særlig og vigtig form for leder. ”Ejerleder” dækker ikke kun over en lederrolle, selvom ordet selvfølgelig også gør dette. Nej, ”ejerleder” betegner ligeledes, som man jo kan udlede af ordet, et særligt økonomisk forhold, som en leder har til sin stilling. Ejerlederen er nemlig den leder, der ejer dét foretagende, dén virksomhed, dét supermarked osv., som den pågældende ejerleder er leder i. At denne leder varetager en vigtig funktion, siger jo sig selv. Det gør alle ledere, da disse har ansvaret for trivslen, produktiviteten og effektiviteten i et givent foretagende. Men ejerlederens ansvar er ikke kun over for disse mennesker, som vedkommende leder, men er faktisk (om end det kan være svære af få øje på) over for hele (i denne artikels tilfælde) den danske befolkning. At ejerlederen skulle have et særligt ansvar over for hele den danske befolkning, lyder som nogle noget vidtløftige ord. ”Hvad taler du dog om?” kunne man spørge. Lad mig forklare. Størstedelen af de danske virksomheder har en sådan slags leder, og det vil sige, at størstedelen af de skattekroner, som Skat (når disse altså ikke bliver snydt af udenlandske ”aktieinvestorer”) hiver hjem fra virksomheder, kommer fra virksomheder med en ejerleder. At sige at ejerlederen derfor er en central del af den danske økonomi er ikke en underdrivelse. Når det går godt for ejerlederen, går det godt for den danske økonomi. Det er altså et tungt ansvar, som denne leder bærer på sine skuldre, for dette er (indirekte) den danske velfærdsmodels fremtid. Det er vigtigt, at disse virksomheder med sådanne ledere tjener penge, så disse penge kan komme de svagere i samfundet til gode. Så disse penge kan være med til og fortsætte med at finansiere den danske velfærdsmodel, som vi jo (berettiget) er så stolte af i Danmark.

Ejerlederen – det økonomiske incitament

Ejerlederen har selvfølgelig også selv et økonomisk incitament, der driver vedkommende. Dette er naturligt nok. Muligheden for at tjene penge er fristende. Men dette betyder også, at denne leder har mere på spil end andre ledere. Det er ens egen økonomiske fremtid, som man gambler med. Hvis du som leder ikke er glad for dit job, kan du jo bare (ja, det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort) sige dit job op. Det tager ikke lang tid at komme ud af dette job, og du kan finde noget andet. Men som ejerleder er sagen noget anderledes stillet. Her skal man først finde en potentiel køber, og dette kan måske tage lang, lang tid. Man har ikke den samme fleksibilitet, som andre ledere har. Men det mulige afkast er selvfølgelig også noget større her.

Ejerlederen – den innovative entreprenør

Ejerlederen er også den leder, man typisk finder i start ups. Denne leder er med andre ord også den innovative entreprenør, der scanner markedet for at finde en hidtil ubenyttet niche, som potentiel ville kunne blive en indbringende forretning, og måske, hvem ved, vil denne ”forretning” blive den næste store virksomhed, der kan tjene den danske økonomi.