De bedste hjerner arbejder bedst i stille omgivelser

Det kommer nok – desværre kan man sige – ikke som en overraskelse for de fleste, at larm og støj er dårligt for produktiviteten. Men det er alligevel ikke alle, der har regnet med, at en simpel afbrydelse kan sætte dit koncentrationsniveau 20 minutter tilbage! Altså at hver afbrydelse, hvor du arbejder koncentreret med en opgave eller problemstilling, bombarderes koncentrationsmæssigt tilbage i et sådant omfang!

Det betyder nemlig ikke bare, at du ikke når det, du har potentiale til på en dag, men det betyder også, virksomheden får et mindre output, end den egentligt burde kunne forvente.

At tid er lig med penge, er da også en af årsagerne til, at mange virksomheder netop er begyndt at investere i bedre indretning af kontormiljøerne.

Støj og larm kan koste øget sygefravær

Desværre spiller larm ikke kun en negativ rolle for koncentrationsniveauet. Larm kan nemlig betyde, at de ansatte ikke får nået det, du har planlagt i deres kalender. Det betyder dog ikke bare, at opgaven er udskudt, men kan i stedet skabe stress og følelsen af altid at være bagud. Netop den følelse kan være meget belastende og jo flere opgaver man kommer bagud, desto mere dyster bliver udsigten til at nå i bunds med opgaverne.

Hvordan sikrer man et frirum til koncentreret arbejde?

I og med det står klart, at støj og forstyrrelser skaber stress og dårlig stemning, er der behov for at gøre op med disse irritationer.

Det kræver, at medarbejderne ved, hvordan de skal opføre sig på arbejdspladsen. Mange virksomheder er derfor begyndt at installere hjælpemidler som f.eks. lamper, der lyser rødt, hvis man er optaget.

Ligeledes er stillerum blevet populære, da de udgør et sted, hvor den ansatte kan søge hen for fordybelse. Stillerummene er gode, da de både fjerner forstyrrelser fra den naturlige larm i kontorrummet, men også reducere de visuelle forstyrrelser, som når en kollega f.eks. går forbi tæt ved skrivebordet, når lyset blinker etc.

Fraværet af larm og forstyrrelser skaber ro og tillader hjernen at arbejde bedst og mest koncentreret – derfor bør det være en del af din virksomheds strategi at nedbringe alt støj og uro, som kan forhindres.